Lazy Saturday for Bruno. #littlebrowndog #london #restday #triathlon #triathlete #bostonmarathon2017 http://ift.tt/2lNzbD4